loading...

on
 หลายคนที่อยู่ภาคอีสาน หรือมีโอกาสได้ไปเที่ยว ไปทำบุญ มั่นใจว่าคงเคยได้ยินพระแหล่มาบ้าง แหล่หมายถึงการเทศน์ที่ใช้เสียงและทำนองที่มุ่งความไพเราะเป็นสำคัญ เช่นเทศน์มหาชาติ เรียกว่า เทศน์แหล่ มีทั้ง แหล่ใน คือเทศน์ตามคัมภีร์เทศน์มหาชาติ และ แหล่นอก คือเทศน์เรื่องนอกคัมภีร์มหาชาติ
แหล่ อีกความหมายหนึ่งหมายถึงตอนหนึ่งหรือบทหนึ่งของแต่ละกัณฑ์ในเทศน์มหาชาติ เมื่อเทศน์ไปได้ตอนหนึ่งก็เรียกได้ว่าแหล่หนึ่ง สองตอนก็สองแหล่ จบแต่ละตอนก็เรียกว่าจบแหล่
แหล่ เป็นคำกร่อนมาจากคำว่า “นั่นแล” เพราะในการเทศน์มหาชาติทุกกัณฑ์ เมื่อจบตอนหนึ่งแล้วท่านจะลงท้ายด้วยคำว่า “นั่นแล” ทุกตอนไป เมื่อลากเสียงคำว่า แล ยาวออกไปจึงกลายเป็น แหล่ ไป
วันนี้ทีมงานสยามนิวส์ ขอนำทุกท่านไปพบกับ หลวงพี่ท่านหนึ่ง ที่ขึ้นชื่อว่าแหล่ ได้ไพเราะจับใจ จนญาติโยมน้ำตาคลอไปตามๆกัน
จะไพเราะแค่ไหน ชมคลิปกันได้เลยครับ
ชมคลิป

กราบสาธุ พระคุณเจ้า ขอขอบคุณ เฟซบุ๊ก ตามฮอยอีสาน ข้อมูลเพิ่มเติมจาก wikipedia
loading...