' name='_mg-domain-verification'/> ใครจะยอมพวกคุณ!?!…#แฉจะจะข้อเรียกร้อง พนง.มิตซูบิชิ โคตรเวอร์วังขอโบนัส 8 เท่า แถมสวัสดิการอีกอื้อซ่า ชาวเน็ตแห่ซ้ำเติมสมแล้วจะตกงาน(รายละเอียด) - แชร์ข่าว
loading...

on
 ....จากกรณี บริษัมิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) ได้ปิดประกาศเรื่อง ขอใช้สิทธิปิดงานงดจ้าง โดยนายโนริคาสึ อิชิคาว่...
....จากกรณี บริษัมิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) ได้ปิดประกาศเรื่อง ขอใช้สิทธิปิดงานงดจ้าง โดยนายโนริคาสึ อิชิคาว่า ประธานบริษัท เป็นผู้ลงนาม ระบุว่า

“ตามที่สหภาพแรงงาน มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ประเทศไทย ได้ยื่นข้อเรียกร้อง เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ประจำปี 2560 ซึ่งผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้ทำการเจรจาร่วมกัน 7 ครั้ง แต่ไม่สามารถหาข้อยุติตกลงกันได้ ต่อมาทั้งสองฝ่ายทำการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน โดยมีการไกล่เกลี่ยตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย 60 ถึงวันที่ 2 ธ.ค 60 รวม 10 ครั้ง แต่ผลการเจราจาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้

จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 22 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ขอใช้สิทธิปิดงานเฉพาะข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ โดยไม่จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการอื่นใด ให้กับมวลชนสมาชิกสหภาพ แรงงานฯ และผู้เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค 60 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป จนกว่า ข้อเรียกร้องจะตกลงกันได้ สำหรับลูกจ้างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องให้เข้าทำงานและได้รับค่าจ้างตามปกติ”

 ล่าสุดทางเพจดัง “Social Hunter Begins” ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ในเรื่องนี้ว่า…

สั่งปิดงานตาม พรบ แรงาน บางทีก็เรียกร้องเยอะไปนพ

ข้อเรียกร้อง 10 ข้อ ประกอบด้วย 
1. การปรับค่าจ้างเงินเดือนประจำปี 2561 ให้กับพนักงานทุกคน ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 7.50 ของค่าจ้างพื้นฐาน ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. การจ่ายโบนัสประจำปี 2560 ในอัตรา 8.00 เท่า ของค่าจ้างเงินเดือนสุดท้าย บวกเงินพิเศษ 40,000 บาท 
3. ประกันสุขภาพกลุ่ม 
4.ค่าฝีมือการปฏิบัติงาน 
5.การสมัครใจลาออกก่อนกำหนดเกษียณอายุการทำงาน อายุครบ 10 ปี ,15 ปี 20 ปี และครบ 25 ปี จ่ายเงินช่วยเหลือเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย คือ 240 วัน ,270 วัน ,300 วัน และ 360 วัน ตามลำดับอายุงาน
6. สวัสดิการแสดงความยินดีแก่พนักงาน เช่น เงินขวัญถุงแต่งงานของพนักงาน จาก 2,000 บาท เป็น 3,000 บาท ,คลอดบุตร จาก 1,500 บาท เป็น 2,500 บาท และอุปสมบท จาก 2,000 บาท เป็น 3,000 บาท 
7. สวัสดิการสิทธิลาคลอด ไม่ได้รับเงินค่าจ้าง ตั้งแต่วันที่ 46 จนถึง 90 วัน ได้รับเงินช่วยเหลือวันละ 300 บาท 
8. ค่าปฏิบัติงานอาวุโส 
9.ค่าการส่งเสริมกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ และ 10. ผลประโยชน์อื่นใด ที่พนักงานเคยได้รับและไม่ได้ระบุอยู่ในข้อตกลงในครั้งนี้ ให้คงสภาพไว้ตามเดิม

บริษัทได้ยื่นเงื่อนไข โดยเฉพาะการปรับค่าจ้างแบบใหม่ ที่สหภาพเรียกร้องให้ใช้ระบบเดิม คือ 4-6 % เช่น เงินเดือน 20,000 บาท จะได้ค่าจ้าง 1,200 บาทต่อปี แต่บริษัทจะจ่ายให้ในอัตราเท่ากัน ในแต่ละปีเป็นจำนวนเงิน 400 บาท โดยไม่ต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งหากรับข้อเสนอนี้ ข้อเรียกร้องอื่นๆก็จะพิจารณาต่อไป

กระทรวงแรงงานจะเข้ามาไกล่เกลี่ยแล้วถึง 10 ครั้ง ก็ตาม แต่ไม่สามารถบังคับบริษัทฯ ได้
 คอมเมนต์ชาวเน็ต#ขอขอบคุณ Social Hunter Begins.....
loading...